>> English 
PROJECTE

El projecte consta d’una plataforma web amb planols turístics de la ciutat pensats per els col·lectius de persones amb dificultats especials amb mobilitat reduïda, persones majors i amb discapacitats físicas. Es una nova manera de mirar la ciutat de forma dinàmica i accessible. Visualitzant informació i fent una recerca de la zona turística visitada.

Els objectius son ajudar en el possible en que les ciutats milloren en accessibilitat i poder donar a conèixer noves perspectives i punts de vista, fomentant el turisme per a tothom. També comprovar la possibilitat d’accedir als llocs amb molta dificultat, animant a fomentar l’autonomia personal conscienciant a la gent d’aquestes necessitats. Per finalment dissenyar recorreguts animant a arquitectes-enginiyers a fer rutes sense barreres urbaneS. Per la realització d’aquest projecte s’han fet sortides parcials per tota Ciutat. Les rutes turístiques van ser planificades amb anterioritat, els recorreguts estan planificats abans de sortir. Solen ser d’entre 6 i 8 hores (tot el dia d’excursió). Amb tecnologia gps obtenim la inclinació del terreny. Les rutes són gravades íntegrament amb una càmera colocada al cap d’algun dels usuaris-artistes-turistes i una altra en els laterals de la seva cadira de rodas. Un guia-acompanyant porta una altra càmera de vídeo i una de fotos per així obtenir una visió externa dels fets. Una vegada que la ruta va ser realitzada, és marcada en el mapa (re-dibuixada). 

A la plataforma web es troben els mapes amb les zones marcades i les seves rutes específiques amb els seus respectius icones marcant punts estratègics on es poden veure vídeos o fotos. Amb PigallGPS volem unim sinergies, treballant mitjançant la visualització de dades per fer constar el grau d’accessibilitat que tenen les rutes turístiques de la ciutat de Barcelona, Convertint el seu torn als turistes en artistes i protagonistes dels recorreguts, aconseguint aixi brindar-los un rol social, valorant i destacant l’autonomia i la participació ciutadana de forma activa en la vida cultural